Jdi na obsah Jdi na menu
 


JAK SE STÁT ČLENEM

Jak se stát členem

Naším cílem není množství členů, ale osobní přístup k lidem i psům. Není důležité plemeno psa, ale ochota člověka učit se a pracovat.dogs-copy.jpg

Členství v klubu
Členem klubu se může stát zájemce, který souhlasí s dodržováním vnitřního řádu ZKO Valašské Meziříčí  a zároveň absolvoval kurz poslušnosti v ZKO pod vedením výcvikáře klubu. O přijetí nového člena rozhodne výbor ZKO .U nezletilých osob do 18 let je členství podmíněno písemným souhlasem zákonného zástupce, který musí být nedílnou součástí přihlášky. Výbor klubu může výjimečně povolit členství bez absolvování kurzu poslušnosti.

Pro ostatní

Nečlen kurzu může využívat pod vedením výcvikáře a za dodržování vnitřního řádu ZKO Valašské Meziříč plac. Za služby výcvikáře a využití výcvikového placu platí nečlen poplatek. Více níže v poplatcích.

 

a) Členské příspěvky

Nový člen a stávající člen

 - členský příspěvek do fondu ZKO  - 500Kč/kalendářní rok

 -  známka ČKS - 250 Kč/ kalendářní rok 

CELKEM : 750 Kč / kalendářní rok

 


 

Důchodci a studenti do 18 let

  - členský příspěvek do fondu ZKO  - 300Kč/kalendářní rok

  -  známka ČKS - 250 Kč/ kalendářní rok 

CELKEM : 550 Kč / kalendářní rok paws11.png

 


 

Zkušební členství

-  členský příspěvěk do fondu ZKO - 500Kč / kalendářní rok

- členský příspěvěk do fondu ZKO - 250Kč / 6.měsíců

Členství ,které se vystavuje na dobu minimálně půl roku, teprve poté je zažádáno o  ČKS , taktéž schvaluje výbor ZKO .Výbor klubu může také  povolit členství okamžitě. Člen po tuto dobu nevlastní průkazku ČKS.


                      Čestný člen – zdarma !!!!!paws11.png

 


*Pokud bude moci kdokoliv použít vlastní techniku jako třeba traktor pro potřeby ZKO. Pak se jeho členský poplatek snižuje......

 


b) Ostatní příspěvky

Hostující člen – 650,- Kč/kalendářní rok

Nečlen  – 50,- Kč/ lekce s výcvikářem

 

 

dogs.jpg